Gil Amargós i TAAF: un SemptemberFest immobiliari

El Màrqueting Immobiliari  és un dels cromosomes més identitaris de l’ADN FlandeCoco. L’experiència transversal, col·laborant amb actors de tota la cadena de valor dels serveis immobiliaris, avalen la nostra Agència de Comunicació com a partner d’èxit per a qualsevol repte publicitari d’empreses o institucions d’aquest ecosistema. Gil Amargós i TAAF, són les dues incorporacions del setembre a un FlanClub de notòria naturalesa immo.

Gil Amargós és una empresa de serveis immobiliaris que posa “En Acció” el futur patrimonial de milers de persones a la ciutat de Barcelona. Instal·lada amb oficines a peu de carrer a l’Eixample/Sant Antoni i Les Corts , la seva filosofia col·loca inequívocament el client al centre, oferint un alt expertise en la Gestió de Comunitats , la Gestió Patrimonial i Lloguers i la Consultoria Immobiliària.

Una triple acció també social

Una triple acció i una actitud de fer del servei una eina de proximitat amb els clients, que es trasllada ara a unes xarxes socials administrades des de FlandeCoco. Un protagonisme Social Media a Facebook, LinkedIn  i Instagram , que des de la creació d’una nova línia gràfica, té com a objectius impulsar el coneixement online de la marca, la construcció d’una Comunitat de qualitat i l’aterratge al web.

L’estratègia i l’execució de newsletters, i la creació de díptics corporatius que donin suport al treball comercial dels seus professionals, complementen els primers passos d’una cooperació que promet ser de llarga durada.

Tecnologia per a l'eficiència

Al plànol del B2B tenim la incorporació de TAAF . Una empresa de programari especialitzada al sector immobiliari des de fa gairebé 20 anys. Ofereix un ampli pool de solucions que permeten cobrir tots els seus departaments. Mitjançant programes connectats entre ells, formen un complet ERP per a la gestió diària i avançada dels professionals del sector.

Una solució integral per a empreses i professionals immobiliaris que comptarà amb el suport a Xarxes de FlandeCoco. Perfils corporatius a Facebook , LinkedIn  i Twitter , orientats a estendre ponts de comunicació amb les empreses del sector i els seus decisors.

La informació rigorosa, la varietat formal de presentació dels continguts i l’alt pes del disseny per dotar-los d’atractiu i d’engagement; algunes de les primeres decisions d’administració destinades a augmentar Visibilitat, Acció dels followers i redirecció a la web de la marca.

Un SeptemberFest FlandeCoco de sumar més actors immobiliaris al 360 de l’agència. Una suma de fortaleses Flan per dotar de més múscul digital empreses d’aquest o altres sectors.