Branding

INGPRO ACK

Impulsar la identitat diferenciada dels projectes d’enginyeria de INGPRO ACK. El desenvolupament del Manual de Marca i el restyling del logo, modernitzant el imagotip i el maridatge de colors, multipliquen la personalitat del seu ADN innovació.

  • INGPRO ACK
  • Enginyeria
  • Branding
Projectes Relacionats

Similars però molt diferents