Desenvolupament Web • Disseny Web • WordPress

CICAC

Innovació i força col·legiada per multiplicar l’altaveu i l’ús de la Mediació entre els professionals catalans de l’advocacia. Una landing web, d’identitat pròpia dins la Home institucional, situa també a l’avantguarda online aquesta Àrea del CICAC.

  • CICAC
  • Institucional
  • Desenvolupament Web, Disseny Web, Wordpress
Projectes Relacionats

Similars però molt diferents