Creativitat i Arts Gràfiques • Branding

CHANNEL BOOSTING

Potenciar la relació entre les grans empreses i els seus clients-Pime des de programes qualificats de formació. Una filosofia Channel Boosting, impulsora de sinergies, transmesa indiscutiblement amb una simpe mirada a la seva nova imatge de marca.

  • CHANNEL BOOSTING
  • Formació
  • Creativitat i Arts Gràfiques, Branding
Projectes Relacionats

Similars però molt diferents