#INMediació 2021: tolerància, diàleg, consens

El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC)  renova enguany la seva voluntat de donar a conèixer entre el col·lectiu d’advocades i advocats catalans les implicacions jurídiques i processals de la mediació a través de la Campanya #INMediació . Més altaveu difusor a una eina de resolució de conflictes, iniciada el 2020 amb FlandeCoco com a partner de comunicació, d’enorme solvència, èxit i … 😉 reconeixements.

Alta visibilidad mediática y online vivo protagonismo en Redes Sociales  y, muy recientemente, el reconocimiento por parte del ⚖️ Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) como la Mejor Buena Práctica 2020 . Una mención que pone en valor el éxito de una iniciativa basada en los ejes de la Formación, Información, Comunicación Digital e Investigación.

Alta visibilitat mediàtica i online , viu protagonisme a Xarxes Socials i, molt recentment, el reconeixement per part del ⚖️ Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) com la Millor Bona Pràctica 2020 . Un esment que posa en valor l’èxit d’una iniciativa basada en els eixos de la Formació, Informació, Comunicació Digital i Recerca.

Comunicar, formar i investigar

#INMediació 2021, presentat oficialment en un webinar online amb gairebé 300 usuaris connectats, manté en l’àmbit Social Media seus canals a Twitter , LinkedIn i Facebook  sumant, per a aquesta ocasió, un nou perfil Instagram  orientat als segments més joves. Uns aparadors a RR.SS. que compten amb el suport dels equips de Màrqueting, Comunicació i Disseny de FlandeCoco.

L’impuls de fins a 23 tallers orientats als professionals, iniciat ja amb la primera d’aquestes sessions al Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona  posa aquest any l’accent en una 🗣️ formació sobre la mediació més descentralitzada, propera i, en la mesura del possible, presencial. També inclourà una línia d’investigació amb dinàmiques de grup amb membres de la Fiscalia i les Universitats, i la incorporació del claim “Tolerància, Diàleg, consens” convivint complementàriament amb el “Innovem, Sumem, Resolem” del curs anterior.

Un pool d’accions destinades, en síntesi, a multiplicar encara més el coneixement de el projecte i la implicació d’advocats i institucions. Una #INMediació 2021 destinada, en síntesi, a tenir cura del seu èxit amb nous èxits.