Creativitat i Arts Gràfiques • Branding

BARORDI

Des del primer contacte entre Barordi i el comprador, tant la nova imatge corporativa de la promotora com la memòria comercial d’acabats, són una invitació gràfica a construir plegats una nova forma de viure… molt millor.

  • BARORDI
  • Promoció Immobiliaria
  • Creativitat i Arts Gràfiques
Projectes Relacionats

Similars però molt diferents