La frescor social de Mutual Mèdica

La mutualitat dels metges per a la cura dels metges. Mutual Mèdica  és una entitat sense ànim de lucre que acredita números d’excel·lència (amb més de 100 anys d’experiència i més de 70.000 mutualistes).

Una amplíssima carta de serveis per a mutualistes i una responsabilitat amb els metges que va més enllà de la prestació econòmica, englobant totes les fases de la vida d’un metge, des de la formació fins a la jubilació. Préstecs i guàrdies MIR, premis d’impuls a la formació i la investigació, plans per millorar la qualitat de vida de les persones dependents o amb discapacitat i una política d’inversions regida per criteris de sostenibilitat.

El servei, el compromís social i la proximitat com a ADN d’una mutualitat que també aposta per traslladar aquests valors de marca a l’aparador digital de les xarxes socials. Uns perfils corporatius a LinkedIn , Twitter i Instagram administrats en col·laboració amb FlandeCoco, cent per cent alineats amb una manera de fer i ser mutualitat.

Uns Social Media de proximitat

Unes xarxes amb l’objectiu compartit de la construcció de comunitats de qualitat i la identitat corporativa, prevalent a Instagramla frescor gràfica i textual, la proximitat amb l’usuari, la transversalitat formal i el esperit divertit com a fórmules de connexió amb els universitaris i els joves metges.

Els Twitter  i LinkedIn de la marca, sense desertar del to jovial i distintiu d’IG, atorguen més protagonisme als serveis Mutual Mèdica, al contingut corporatiu i bloc Amb Compromís , així com els webinars i publicacions de caràcter sectorial. Dos Social Media amb usuaris-tipus més adults i interessos ampliats.

Una col·laboració Mutual Mèdica-FlandeCoco que suma avui més de 7.000 seguidors a les tres Xarxes Socials, començant a posar uns fonaments notables per construir una comunitat d’excel·lència quantitativa i qualitativa.

Pots conèixer tot el que ofereix Mutual Mèdica visitant el seu lloc web  i més detalls del dia de la nostra agència a les Breaking News FlandeCoco .