El planeta online de Channel Boosting

Transformar la relació de les grans marques amb els seus clients PIME des de plans de formació d’alta qualitat empresarial. Una fórmula ideada per Channel Boosting, d’excel·lent acollida en els últims anys entre firmes líders, que impulsa les capacitats i habilitats de gestió de tots dos actors de la cadena.

Un coaching d’estratègia win-win que aterra ara al Planeta Online de la mà dels equips de Màrqueting, Comunicació, Disseny i Desenvolupament Web de l’agència FlandeCoco. Un allunatge digital eficient, formatiu i social. Houston … sense 🚀 problemes.

L'enganxament visual

La creació de la imatge de marca Channel Boosting va ser el primer pas al qual li han seguit el desenvolupament i disseny del lloc corporatiu i la pàgina d’empresa a LinkedIn.

Un web d’alt contingut visual, en què experiència d’usuari i jerarquia de la informació mariden des de la naturalitat amb el protagonisme de les il·lustracions. Una fórmula que permet una navegació atractiva i senzilla, incentivant la permanència i convidant a consumir més contingut.

Proximitat en canal

La claredat operativa del Menú d’Inici, la presentació gràfica tant dels Eixos d’Acció com dels beneficis que reporta a les grans empreses i els seus PIME o la transparència avaladora de l’equip humà i pool de clients ofereixen, en definitiva, els elements bàsics que un responsable de Màrqueting i Formació pot buscar en un primer contacte amb el web de Channel Boosting.

Naveguem? 👉 GO!

Proximitat, rigor i informació són els eixos centrals del perfil corporatiu a Linkedin. Coherència gràfica, diversitat de formats i generació de trànsit al seu aparador online i posts de Bloc; l’Estratègia de Continguts inicial ideada per a l’arrencada de Channel Boosting a la xarxa social més professional.

 

Un nou projecte de la nostra agència com a partner referencial d’empreses que busquen també nous trampolins per les seves accions de comunicació. Una unió Channel Boosting-FlandeCoco que ja online funciona i funciona molt bé. Houston… avançant i sense 🚀 problemes.