Xarxes Socials: tan ferotge el lleó com el pinten?

La popularització global de les Xarxes Socials ha instaurat un nou menú de conductes en les societats i els seus individus. Una carta d’hàbits socials que, portats fins als odiosos extrems, juguen molts números a la perillosa loteria de la ⚠️ addicció. Un problema de salut, especialment rellevant en els més joves i del que els adults tampoc estem ni de bon tros immunitzats.

A Internet podem consultar infinitat de publicacions  que aborden la evidència d’aquesta o altres problemàtiques derivades d’un mal ús. La literatura online és molt menys extensa, en canvi, a l’hora de relacionar els beneficis que les Xarxes Socials ofereixen a les persones. Veiem alguns?

Fast & Com

No parlem del Plistocè. Fins fa res, la línia telefònica era l’única eina que permetia contactar en temps real i no sempre amb bon servei. La missatgeria i xats de les XX.SS. han acabat amb la comunicació 🦖 a pedals.

Connectivitat sense fronteres

Sense obstacles de temps ni lloc, permeten accedir a amics, coneguts i saludats amb els que fa temps vam perdre el contacte o seguir compartint amb els nostres si ens anem a viure una temporada fora. Un tan lluny que és tan a prop.

Comunitats virtuals

Hereus dels fòrums d’Internet, els grups virtuals a XX.SS. són un dels grans valors afegits d’algunes d’elles. Debatre impressions, solucionar dubtes o compartir habilitats: construir comunitats 🌐 socials o sectorials.

Accessibilitat social

Sense barreres d’estatus, culturals ni geogràfiques que impedeixin el seu ús; les Xarxes Socials ofereixen un canal transparent, universal i transversal a l’hora de publicar continguts . Uns altaveus accessibles a totes les persones.

Alternativa als Mitjans

Una competència sana, eficaç i necessària als mitjans de comunicació tradicionals que fins fa ben poc controlaven la informació. Les Xarxes Socials són fonts alternatives que permeten, com a mínim, conèixer veus no oficials.

Oportunitats laborals

Les Xarxes Socials poden ser un Currículum 2.0 de les nostres habilitats i aptituds. Un altaveu de marca personal que és, més enllà de LinkedIn , una enorme font de candidats per a les empreses. Mesurem bé el que 😉 pengem, això sí.

Una selecció molt il·lustrativa d’alguns dels avantatges genèrics que les Xarxes Socials ens aporten. Un lleó, en definitiva, que serà o no serà ferotge només en relació amb l’ocupació que li donem. Com en la pràctica majoria de les coses, la manca d’equilibri i mesura és el que pot convertir en perjudicial el que no ho és.

Pots llegir altres publicacions de FlandeCoco al Bloc de la nostra agència o seguint-nos a LinkedIn, Instagram, Facebook   i Twitter . Saludablement felins 🙏,hol prometem.