Com fer que el teu estand a fira aconsegueixi el matx dels visitants?

“Mostra la teva diferència perquè la gent et pugui veure amb claredat entre la multitud”. La frase, mereixedora de figurar a qualsevol manual d’autoajuda, destil·la una veritat que de tan òbvia tendeix a passar desapercebuda. També a Màrqueting, visibilitzar (que no disfressar) els valors d’una marca en relació amb els dels seus competidors és un dels reptes quotidians als què ens enfrontem les Agències de Publicitat.

Un desafiament extrem quan empreses i negocis competeixen alhora i en idèntic espai en una Fira sectorial. Mostrar la diferència des d’un estand no és només qüestió de pressupost, és qüestió d’idees i aplicar alguns essencials per aconseguir el 🔥 matx dels visitants. Els veiem?

Un espai d’identitat

Un estand ha de visibilitzar inequívocament la personalitat i la singularitat d’una empresa. Un mirall del seu ADN (frescor, transparència, rigor, proximitat, etc.) i les diferències competitives. Ha de mostrar quins són els Highlights de la marca i l’experiència que ofereixen els seus productes o serveis. Un estand ha de ser, per damunt de tot, un espai que projecti identitat de dins a fora.

L'efecte imant del disseny

Tant arquitectònicament com gràficament, el disseny d’un estand ha de presentar elements atractius que 🧲 despertin atenció. Un factor estètic amb derivades psicològiques pel que fa al comportament humà. El primer impacte visual generat des de, per exemple, la presència d’uns audiovisuals, uns panells amb grafismes seductors o un claim impactant, és essencial per aconseguir que els visitants s’hi aproximin.

L'atractiva funcionalitat

Bé sigui des d’una àrea reduïda o des d’un estand de grans dimensions, cal dotar de funcionalitat l’espai. Adequar-lo a les necessitats de l’empresa a Fira i al benestar dels clients potencials que ens visitin. Jugar amb les alçades, si la normativa dels organitzadors ho permet, és un factor que aconsegueix marcar diferència estigui on estigui ubicat l’estand.

Un narrador d'històries

Un estand és un element de comunicació i interacció amb els visitants. Ha d’oferir experiències (agenda d’esdeveniments, demostracions en directe, clips de vídeo a loop, entrevistes…) i insinuar una història 🗣️ a punt de ser explicada. Dotar d’storytelling l’espai, donar un fil conductor als elements que hi figuren, impulsa les visites d’un estand. Els espais que parlen… atrauen.

Llum i acció

La il·luminació, un factor sovint menyspreat a l’hora de projectar un espai efímer a Fira, és un altre dels ítems que aconsegueixen multiplicar la distinció d’un estand. Permet atreure l’atenció dels presents, donar protagonisme als elements que es desitgi i facilitar la identificació de zones d’interès com taulells, productes o àrea de demos. La llum genera acció i vida al teu estand.

Una selecció del personal de l’estand ajustada als objectius, el suport de les Xarxes Socials corporatives a la presència a Fira o el reforçament d’accions de Street Marketing són també ingredients complementaris que col·laboren en la diferenciació d’un estand. Un pool d’accions que fan que el matx dels visitants no sigui només qüestió de pressupost.

Pots veure algun dels estands ideats per FlandeCoco per a empreses de tots els espectres sectorials visitant el nostre Portfoli . Si desitges informació més detallada sobre com entén la nostra agència els espais efímers o qualsevol dels nostres serveis de Màrqueting i Comunicació , omple el següent formulari i ràpidament et donarem resposta.