Com escollir Agència de Publicitat sense caure en un bucle?

La relació entre una marca o empresa i la seva Agència de Publicitat és força singular respecte a la que té amb la resta dels proveïdors. Mentre que aquests col·laboradors treballen, en línies generals, com a agents externs per al funcionament de l’empresa, les agències són un partner que col·labora estretament en la consecució dels objectius de marca.

Uns llaços estratègics, quotidians i de proximitat que obliguen a sotmetre l’elecció d’agència a un rigorós examen previ. Què necessita el meu producte o servei? Com ho poden impulsar les diferents accions de Màrqueting? Quin tipus de comunicació és la més idònia? Infinitat de qüestions que són, òbviament, singulars i específiques per a cada negoci o institució, però que repetidament deriven en una sèrie de necessitats força comuns.

Algunes de les més sol·licitades, i per tant capitals en la decisió de la majoria de les empreses, a continuació.

Expertesa sectorial

L’experiència sectorial és molt més que un grau en la decisió d’un negoci. El coneixement per part de l’agència de les especificitats d’una activitat econòmica, les empreses del sector amb què ha treballat i el tipus de projectes que ha liderat és un factor de decisió determinant.

Només en casos molt excepcionals, algunes marques prefereixen optar per agències sense aquesta experiència sectorial. Oxigenar el tipus de comunicació, allunyar-la de llocs comuns o vicis i distanciar-la diametralment de la dels seus competidors; els principals arguments per decantar-se per aquesta opció més inusual.

Un interlocutor a 360

Les necessitats comunicatives d’un negoci o un organisme no són ens fix i immutable. Varien, de vegades en qüestió de dies, i tenir com a col·laboradora una agència que compti amb un complet ventall de serveis facilita i agilitza el seu dia a dia.

Un interlocutor únic que soluciona amb nota una oportunitat de presència a fira, la sobtada realització d’un audiovisual o catàleg corporatiu o, entre d’altres imponderables, l’organització d’una presentació de marca; és una capacitat extraordinàriament apreciada a l’hora de triar agència.

Diferència creativa

La creativitat és una clau mestra d’accés al cor dels clients. Les marques consideren majoritàriament que les agències han de transmetre el missatge estratègic a través d’idees sorprenents. I ho consideren encertadament ja que les Campanyes de Màrqueting més reeixides, independentment de la mida de l’empresa, s’aconsegueixen marcant diferència creativa.

L’univers digital viatja a la velocitat de la llum i necessita que les empreses generin constantment continguts creatius i diferencials. Un cop d’ull al site de l’agència pot començar a oferir pistes sobre si la clau creativa és de les que obre… cors.

La flexibilitat accessible

Canvis i imprevistos són dues paraules que figuren a l’encapçalament de qualsevol projecte. És transcendental, per tant, que una agència tingui la capacitat i un equip capaç d’adaptar-se a les diferents variacions que puguin sorgir durant la seva execució.

Acomodar-s’hi, sense grans retards ni enormes salts pressupostaris, i fer-ho mantenint sempre una comunicació propera, fluida i empàtica és un factor que agraeixen la pràctica totalitat de les empreses. I si ho agraeixen, ho busquen.

A FlandeCoco  fa més de 15 anys que col·laborem en la comunicació d’empreses de tots els sectors. El nostre pool de vuit grans grups de serveis  ens permet oferir a marques i negocis tant el bíceps d’una gestió integral com la cooperació puntual en accions que requereixin del binomi velocitat-eficiència.

També pots conèixer altres continguts relacionats amb l’Univers Publicitat visitant el Blog de FlandeCoco o endinsar-te una mica en el dia a dia l’agència a les nostres Xarxes Socials a LinkedIn, Instagram, Twitter , Facebook  o YouTube .

Si vols informació addicional per a la teva empresa o conèixer altres detalls sobre com et podem ajudar en accions de Màrqueting i Comunicació, omple el següent formulari i ràpidament et donarem resposta.