Memoria Cluster Food

CLIENT


CLUSTER FOOD

INDUSTRIA


Alimenticia

SERVEIS


Creativitat i Arts Gràfiques

El balanç anual d’un clúster habitualment ofereix una quantitat ingent de dades, accions i percentatges de difícil digestió per al lector. Al del Clúster del Foodservice, el disseny, jerarquia de la informació i format proposat per FlandeCoco el van convertir en tota una experiència gastrolectora.