Esdeveniments •

IN-MEDIACIÓ

L’èxit dun esdeveniment es mesura en la capacitat de generar un record en els assistents. La jornada sobre els MASC’s al Col·legi d’Advocats de Reus va oferir coneixement de valor sobre la força de la mediació en la resolució de conflictes. Un acte de CICAC Mediació i FlandeCoco que va ser tot un… record.

  • IN-MEDIACIÓ
  • Advocacía
  • Esdeveniments
Projectes Relacionats

Similars però molt diferents