Evento • Branding • Roll-up •

CICAC

Dotar d’identitat espais que han de ser de referència en esdeveniments, actes i presentacions. Un plus de fortalesa institucional des de la imatge que als actes del Consell d’Advocats de Catalunya s’han convertit en punts de trobada de la mediació, l’empresariat i l’advocacia catalana.

  • CICAC
  • Advocacía
  • Esdeveniments, Branding
Projectes Relacionats

Similars però molt diferents