ACK Rollups y Banderola

CLIENT


ACK

INDUSTRIA


Ingeniería

SERVEIS


Esdeveniment

Impulsar la identitat duna marca en un esdeveniment des delements que la destaquen, diferencien i comuniquen. Els tríptics, les banderoles i els roll-up’s dissenyats per a ACK van aconseguir que l’enginyeria fos encara més marca des de la distinció, la funcionalitat i el discret impacte.