Un aparador CIMALSA que convidarà a navegar

CIMALSA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d’infraestructures i centrals per al transport de mercaderies i la logística.

Solucions d’emplaçaments, impulsores de la competitivitat dels sectors del transport i la logística, que sumen l’aportació CIMALSA a la d’altres infraestructures amb participació pública a Catalunya, com la xarxa de carreteres, els ports, les zones d’activitats logístiques, els aeroports o els ferrocarrils.

Motor econòmic i laboral des d’uns centres que ofereixen els màxims estàndards d’accessibilitat, qualitat i serveis tant a les empreses com als treballadors i treballadores. Un impuls traslladat també a la seva plana web que, de la mà dels equips FlandeCoco de Disseny, Continguts, Desenvolupant Web i Màrqueting, presentarà un intens restyling amb l’objectiu d’oferir una experiència òptima per a l’usuari. Un aparador CIMALSA que convidarà a navegar…