La proximitat web de Kynodont

Visual, intuïtiva, planera, informativa, accessible als pacients… l’experiència de l’usuari del nou web de Kynodont és el reflex fidel d’un centre que ha convertit la proximitat i la professionalitat en uns valors de diferència del seu servei.

Una clínica dental, amb anys de trajectòria i referent a la vila de gràcia, que des de les primeres converses amb FlandeCoco, ens va transmetre el desig de dissenyar un altaveu online que:

–          comuniqués la filosofia tranquil·la i relativitzadora que es respira només creuar les portes de torrent de l’olla 202.

–          fos una eina viva i dinàmica que, a més d’allotjar la informació de promocions i serveis Kynodont, permetés una comunicació directa i facilitadora amb els pacients.

I així ho ha fet l’equip de disseny web de Flandecoco, creant una eina web clara i sense equívocs de navegació, un aparador eficient i entenedor dels serveis de salut dental que ofereix el centre i dotant d’agilitat la connexió entre clínica i usuaris.

Un disseny web desenvolupat des de l’anàlisi, la comunicació i l’excel·lent feedback del client. un lloc web que és el que és l’equip de Kynodont: proper i professional.