La diferència Vertix de la Plana de Sitges

Producte d’excel·lència, servei al client i disseny sostenible són trets característics de l’ADN de Vertix Grup Immobiliari.

Una genètica de treball que, aplicada en el desenvolupament de projectes residencials, terciaris i industrials en el decurs dels darrers 45 anys, els ha permès ser identificats unànimement com a marca de referència.

Delegacions fixes a Barcelona, Madrid, València i Palma de Mallorca, un llistat inacabable de projectes realitzats i, ara mateix, amb 7 obres en curs entre les que es troba La Plana de Sitges: un nou sector residencial que integra des de la naturalitat mediterrani, centre històric i el nou Parc de Santa Bàrbara. Una nova promoció que és tota una invitació a un nou estil de vida.

A l’agència FlandeCoco estem molt orgullosos de col·laborar en aquesta iniciativa de Vertix Grup Immobiliari amb, de moment, el disseny de les tanques perimetrals, les comercials i les d’ocultació o religa. Unes solucions gràfiques que traslladen al disseny aquest esperit de distinció, govern de la llum i Mediterranean Way of Life de La Plana de Sitges.