ACK LOGIC-AMENT SOCIAL

Més volum al múscul Social Media de FlandeCoco amb la incorporació d’ACK LOGIC al Dream Team de perfils socials administrats des de la nostra agència. Una enginyeria de referència, especialitzada en programari i automatització de processos, que desenvolupa solucions a mida per a empreses top de sectors com el farma, el químic i l’alimentari.

ACK  és l’única empresa d’enginyeria capaç d’abordar un projecte de procés des d’una òptica integral. Realitzen els projectes bàsics i de detall de construcció i d’ampliació de centres productius, defineixen enginyeries de procés, l’automatització de processos mitjançant autòmats programables i Scadas i, entre d’altres, el desenvolupament de projectes de millora de productivitat aplicant sistemes robotitzats i de visió artificial .

Corporativament fresca i diferenciada

Impulsar la identitat online, vitaminar el disseny de continguts i estimular la construcció comunitària són tres dels pilars sobre els quals es projecta el LinkedIn de la marca. Una renovada base estructural que, en equilibri amb la transparència, el rigor i la humanització clàssiques de la comunicació corporativa, ha de sumar diferència, frescor i leads a ACK LOGIC.

El Rock’n’roll del Disseny Gràfic  a les publicacions o la presència d’una major carta de formats són algunes de les correccions evidents al Feed. Il·lustracions, infografies animades, coherència d’imatge … unes primeres accions que ja han cristal·litzat en un considerable increment de la Difusió i Acció sobre els continguts i un salt en la seva Comunitat de Followers.

L’ expertise B2B  de l’agència i l’alineació dels equips de Màrqueting, Comunicació i Disseny amb els objectius Social Media de cada empresa són, junt amb la proximitat, les principals credencials perquè marques i organismes de tots els sectors ens triïn com a partner per a l’administració de les seves Xarxes Socials.

Una aventura ACK Logic-FlandeCoco a LinkedIn que promet, lògicament, marcar la diferència.