En el nombre del naming

El naming és el procés que determina el nom d’una marca. Un col·laborador imprescindible per a presentar l’essència, les fortaleses diferenciadores i l’associació amb determinats valors. Un exercici, tot i la creença generalitzada, de major compromís amb l’anàlisi que amb la creativitat, a la recerca del més difícil encara d’una marca: no ser una més de les milers de roses del jardí.

Visible i duradora

Un procediment, complex, subjectiu i detonant d’alguns conflictes, a què s’enfronten milers d’organitzacions diàriament, però que desenvolupat amb rigor acabarà oferint una identitat de marca visible i duradora.

No hi ha, com era d’esperar, ni una fórmula científica infal·lible ni uns manaments de la deessa Publicitea que garanteixin l’èxit del procés. Hi ha, això sí, algunes pautes i recomanacions que et poden ser d’excel·lent ajuda. Les veiem?

Una personalitat única i singular, ha de projectar un ADN que marqui la diferència enfront dels competidors.

Sense equívocs ni el llast d’associacions negatives amb altres denominacions del propi idioma o altres.

Notori, trencador dels codis existents.

Sonor i aparent, ha de superar la prova del cotó de lectura en veu alta i la seva aplicació escrita en el paper.

Descriptiu, connectant amb la forma en què l’usuari el buscarà.

Suggestiu i evocador, connectarà més amb l’imaginari dels beneficis i de l’experiència de l’usuari que amb els ingredients comercials.

Registrable, és imprescindible conèixer la viabilitat legal del nom i l’operativitat dels dominis.

Eufònic, ha d’atresorar tant una sonoritat agradable com una combinació encertada de lletres que facilitin lectura i pronunciació.

La brevetat és, com diu el refrany, dues vegades bona: per breu i per facilitar el record.

Coherent amb el sistema de marques amb les que coexistirà.

Generador de credibilitat, tant en la seva categoria actual com en futures extensions que es realitzin.

Invertir temps, idees i anàlisi en un bon nom és invertir en el valor de la teva marca, una inversió imprescindible per a ser la reina indiscutible del jardí.